Що таке молярность? Як розрахувати молярность розчину?

One thought
  1. viritsa [12.7 K]:

    Молярность розчину — це кількість моль речовини, що міститься в одиниці об’єму. Вимірюється вона в моль/м3 або моль/л. Розраховується, відповідно, діленням кількості речовини (моль) на об’єм розчину (л).

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *