Що таке нормальність (нормальна концентрація) розчину?

Як розрахувати нормальність розчину?

One thought
  1. viritsa [12.7 K]:

    Нормальність — кількість еквівалентів речовини в об’ємі розчину. Еквівалент рівний катиону водню у іонообмінних реакціях або електрону в окисно-відновних реакціях. таким чином еквівалентні маси можуть бути різними в залежності від реакції, в яку вступає речовина. Для визначення нормальності молярную масу речовини ділять на обсяг розчину і множать на еквівалент.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *